PGK Koszalin

Uwaga zbliżają się kolejne akcje odbioru odpadów wielkogabarytowych

Akcja Gabaryty już za tydzień !

Serdecznie zapraszamy Klientów PGK, którzy mają umowę na wywóz odpadów do skorzystania z możliwości pozbycia się odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu w trakcie organizowanej przez nas zbiórki – najbliższe terminy: 23 marca, 22 czerwca 2013r.
Zbiórka nie obejmuje innych rodzajów odpadów m.in. odpadów zielonych, budowlanych, opon, opakowań po farbach i innych substancjach, odpadów komunalnych zmieszanych.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Z dniem 1 lipca br. ma być wprowadzony nowy system gospodarki odpadami komunalnymi polegający na przejęciu odpowiedzialności za odpady przez gminę.

  1. Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, któremu zleci usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Usługa ta będzie finansowana w oparciu o środki uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości. 
  2. Jeżeli do tego dnia nie zostaną wprowadzone zmiany zasad tego systemu wynikające z obowiązujących aktów prawnych, z dniem 30 czerwca br. przestaną obowiązywać wiążące nas umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Nasze Przedsiębiorstwo będzie nadal świadczyć różnorodne usługi na rzecz mieszkańców – zarówno związane z gospodarką odpadami, jak i utrzymaniem terenów zielonych czy oczyszczaniem miasta.

W dalszym ciągu będziemy świadczyć usługi dodatkowe na podstawie umów i zleceń zawieranych indywidualnie – bez pośrednictwa gminy. W zakresie usług związanych z gospodarką odpadami po 30 czerwca br. proponujemy:

  1. dzierżawę pojemników na odpady komunalne zmieszane w cenie około kilkunastu złotych rocznie za pojemnik 120l; możliwy będzie również zakup pojemników;
  2. kupno worków do segregacji odpadów: na szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomatriałowe, na makulaturę, odpady zielone oraz gruz;
  3. usługę mycia i dezynfekcji pojemników;

odbiór odpadów nie objętych zakresem usług zapewnianych przez Gminę, tj. odpadów zielonych, gruzu i innych odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych np. azbestu – na podstawie odrębnego zlecenia.

Informacja

 

Informujemy, iż w dniu 2 maja br. Dział Obsługi Klienta jest nieczynny.

W sprawach wywozu odpadów prosimy kontaktować się z pracownikiem Zakładu Usług Transportowych pełniącym dyżur w godz. 6.30 - 14.30 w pokoju nr 17, tel. 94 3484426.

 

 

 

poj_worki

Informujemy mieszkańców domków jednorodzinnych na terenie miasta Koszalina, iż z dniem 1 sierpnia 2013r. odbiór odpadów segregowanych oraz czarnych worków z nadrukiem będzie miał miejsce raz na dwa tygodnie - w dniu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników.

Przypominamy o wystawianiu worków i pojemników  przed posesje
w dniu wywozu do godz. 700

UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów segregowanych w Gminie Biesiekierz

Informujemy, iż w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Biesiekierz zmianie ulegają terminy wywozu odpadów segregowanych  w workach w miesiącach sierpień i wrzesień br.

Nowe terminy są następujące:  14 sierpnia, 11 września.
Uprzejmie prosimy o wystawianie zawiązanych worków z prawidłowo posegregowanymi odpadami przed posesje w dniu wywozu do godz. 7:00.

Przygotowania do Wszystkich Świętych w Koszalinie

Trwają intensywne prace inwestycyjne i  porządkowe na koszalińskim Cmentarzu Komunalnym.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej chcą je zakończyć przed Wszystkimi Świętymi. Co roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie inwestuje w porządkowanie i upiększanie Cmentarza Komunalnego. Firma na zlecenie miasta zarządza 36 hektarową nekropolią na której spoczywa ponad 50 tysięcy koszalinian.

Czytaj więcej...

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy - "Pracodawca, organizator bezpiecznej pracy" - edycja 2011

2 września 2011 r. Okręgowa Komisja Konkursowa oceniła, na etapie wojewódzkim, dorobek pracodawców, którzy zgłosili się do konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”. Celem konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.
Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.
26 października 2011 r. w Szczecinie zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu.

W kategorii ponad 250 zatrudnionych wyróżnienie przyznano Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Koszaliński Denar 2010 - wyróżnienie dla PGK Koszalin

Miło nam Państwa poinformować, iż nasze Przedsiębiorstwo otrzymało wyróżnienie w konkursie „Koszaliński Denar 2010” w kategorii przedsiębiorstwo duże. Nagrodę w naszym imieniu odebrał Prokurent Piotr Hossa podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 września w Teatrze Variete Muza  w Koszalinie.

Głównym celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, wyróżniających się ponadprzeciętnymi sukcesami, efektywnością ekonomiczną,  innowacyjnością i aktywnością społeczną. Nagroda Koszaliński Denar jest formą uznania i podziękowania dla przedsiębiorców, których działania mają nie tylko wymiar lokalny, związany z budowaniem pozycji własnych przedsiębiorstw,  ale także globalny, poprzez tworzenie wizerunku gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Denarami nagradzane są firmy, które działając zgodnie z zasadami etyki kreują wzorce przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy plików cookies (tzw. ciasteczek). Kliknij na przycisk "Zamknij", aby ta informacja nie pojawiała się gdy odwiedzisz nas następnym razem. Aby dowiedzieć więcej na temat plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą Politykę prywatności.

Kliknij na przycisk aby zamknąć ten pasek
EU Cookie Directive Module Information